23 Ιαν 2015

Υπογραφή από τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας νέου έργου LEADER

Ένα νέο έργο που αφορά τον τοπικό πολιτισμό υπογράφηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας & Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Πέλλας κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Λουκά κ. Πέτρου Μοσχίδη, στο πλαίσιο του Άξονα 4 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader. 
Συγκεκριμένα πρόκειται για το έργο «Πολιτιστική Εκδήλωση για την ενδυνάμωση των κοινωνικών και θρησκευτικών δεσμών και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Λουκά». Η δράση έχει προϋπολογισμό 22.000,00 ευρώ και ο πολιτιστικός σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την άρτια υλοποίηση της εκδήλωσης. Σε σύντομη δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεοδωρίδης αναφέρει: «Μας ενδιαφέρει η στήριξη και η ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού καθώς συνδέεται άρρηκτα με τον τουρισμό και την προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή μας. Τα τελευταία χρόνια πολλές αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν αποκτήσει θεσμικό χαρακτήρα, καθώς επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο».

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ

Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας ενημερώνει τους πολίτες ότι τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών θα είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://ekloges.pkm.gov.gr/ καθώς επίσης στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pkm.gov.gr Οι πολίτες θα μπορούν να περιηγούνται στους παραπάνω ιστοτόπους και να πληροφορούνται συνεχώς για τη ροή των αποτελεσμάτων των εκλογών στην περιοχή τους. 
Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης «τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας καθιστούν εύκολη και γρήγορη την πρόσβαση στην ενημέρωση για την πορεία των εκλογικών αποτελεσμάτων για όλους τους υποψηφίους, μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολίτες. 
Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί ο συνωστισμός των ενδιαφερομένων στα εκλογικά τμήματα και στο κέντρο μετάδοσης των αποτελεσμάτων και η διαδικασία συλλογής, μετάδοσης και εξαγωγής των τελικών αποτελεσμάτων θα κυλήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα».

Σε ετοιμότητα ο εκλογικός μηχανισμός στην Π.Ε. Πέλλας

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 25 Ιανουαρίου ο εκλογικός μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας βρίσκεται σε ετοιμότητα για να κυλήσει ομαλά η διαδικασία εξαγωγής και μετάδοσης των αποτελεσμάτων της εκλογικής αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα, έχει παραληφθεί όλο το εκλογικό υλικό από το Υπουργείο Εσωτερικών και η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού έχει παραλάβει τα ψηφοδέλτια σχεδόν όλων των κομμάτων επί συνόλου δεκαέξι (16) που συμμετέχουν με υποψηφίους στην Π.Ε. Πέλλας. Επίσης, έχει εγκατασταθεί ο απαραίτητος ηλεκτρονικός εξοπλισμός για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων και έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές δοκιμές με επιτυχία. 
Τα εκλογικά συνεργεία εργάζονται ανελλιπώς και είναι διαθέσιμα για κάθε πληροφορία προς τους πολίτες της Π.Ε. Πέλλας. Ακόμη, έχουν ενημερωθεί οι τέσσερις Δήμοι της Π.Ε. Πέλλας ώστε να διασφαλίσουν την ετοιμότητα των εκλογικών κέντρων της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Παράλληλα, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με όλους τους φορείς σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο ώστε να κυλήσει ομαλά η διαδικασία μέχρι το τέλος. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης παρακολουθεί στενά την προετοιμασία του εκλογικού μηχανισμού της Π.Ε. Πέλλας και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και υποψηφίους να συνεργαστούν ώστε να διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές χωρίς προβλήματα. Αναμένεται την Τετάρτη, 21/1, οι εκλογικοί σάκοι να διανεμηθούν σε κάθε εκλογικό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την έγκαιρη προετοιμασία των χώρων όπου θα μπορούν οι πολίτες της Πέλλας να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 26610/19-12-2014 (ΦΕΚ 3554/Β/30-12-2014) 4η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 4985/21-6-2010 (ΦΕΚ Β1026/2010) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθεστώτα ενίσχυσης του Μέτρου 121 "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013"» αλλάζουν θέματα χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των σχεδίων βελτίωσης όπως παρακάτω: 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1ΗΣ ΔΟΣΗΣ «1. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από το δικαιούχο: 
α) το αργότερο μέχρι και τις 30.06.2015, για όσες ατομικές αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 30.09.2014. 
β) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στην ατομική απόφαση έγκρισης, για όσες ατομικές αποφάσεις έγκρισης εκδοθούν από την 1.10.2014 και έπειτα. Μη τήρηση του ανωτέρω όρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης. 
γ) Δεν χορηγείται παράταση στις ανωτέρω προθεσμίες υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής.» 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 2. «Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στην Ατομική Απόφαση Έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, επιλέξιμες δαπάνες, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013, είναι όσες καταβληθούν από τον Οργανισμό Πληρωμής στο δικαιούχο έως και τις 31.12.2015.» Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων πληρωμής. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας στα τηλ. 2381351299,51328 ΕΔΕΣΣΑ και 2381352319 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. 

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας με εκπροσώπους του Συλλόγου «Η Σκάλα»

Εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Νησίου «Η Σκάλα» δέχθηκε, 13/01, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης στο γραφείο του στο Διοικητήριο. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη συνεργασία Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και Συλλόγου σε διάφορες δράσεις στις οποίες μετέχει ο Σύλλογος από την τοπική κοινότητα Νησίου του Δήμου Έδεσσας. 
Ειδικότερα, ζητήθηκε η συνεργασία και η στήριξη της Π.Ε. Πέλλας για τη διοργάνωση της γιορτής της καραβίδας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον προσεχή Ιούλιο. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί διοργάνωση – θεσμό για την ευρύτερη περιοχή, προβάλλει την παραδοσιακή καραβίδα προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 
Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι ζήτησαν από τον κ. Θεοδωρίδη τη συνδρομή του για την υλοποίηση προγραμμάτων εμπλουτισμού καραβίδας και γενικά την προστασία του υγροβιότοπου Άγρα-Νησίου-Βρυττών και του τοπικού οικοσυστήματος για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη του παραδοσιακού αυτού προϊόντος για την Πέλλα. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοδωρίδης ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. για την εποικοδομητική συνάντηση και ανέφερε ότι η Π.Ε. Πέλλας στηρίζει και θα συνεχίσει να συνδράμει σε δράσεις και πρωτοβουλίες στον τομέα του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προβολής των ποιοτικών τοπικών προϊόντων με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Στη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «Η Σκάλα» αποτελούμενη από τον κ. Βασίλειο Ποτίρη και τις κυρίες Μαρία Ποτίρη, Μένη Πρόϊου και Ευαγγελία Κόντη.

Σύσκεψη για τον αγωγό TAP στην Π.Ε. Πέλλας

Στην αίθουσα συσκέψεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Πέλλας, σήμερα, 12/1, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με θέμα τον αγωγό TAP και τη δημοσιοποίηση πολιτικής και αξιών αποκατάστασης των εκτάσεων για τη διέλευση του αγωγού στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. 
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας και Προγραμματικού Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, ο Δήμαρχος Έδεσσας κ. Δημήτριος Γιάννου, ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος, τα στελέχη της εταιρείας τεχνικών μελετών κ.κ. Σπύρος Κουκίδης, Κωνσταντίνος Τζανάς, Ιωάννης Γούσιος και η κα. Ελένη Γιαγτζόγλου, η κα. Κατερίνα Τζωάννου, υπεύθυνη έργου κατασκευής του αγωγού, η κα. Παρασκευή Παπαϊωάννου από το αυτοτελές γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας της Πέλλας, ο κ. Χρήστος Οικονόμου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ο κ. Ζαχαρίας Παπαδόπουλος από τη Διεύθυνση Δασών και οι συνεργάτες του κ. Αντιπεριφερειάρχη κ.κ. Στέφανος Αργυράκης και Ιάκωβος Τσελίδης. 
Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής συνάντησης έγινε αναλυτική παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεων για τα αγροτεμάχια και τις εκτάσεις από όπου θα περάσει ο αγωγός TAP. 
Οι εκπρόσωποι της τεχνικής εταιρείας και οι υπεύθυνοι του έργου τόνισαν ότι κύριος στόχος είναι η αποζημίωση και αποκατάσταση των ιδιοκτησιών των πολιτών της Π.Ε. Πέλλας ώστε να είναι ικανοποιημένοι από αυτές, με βάση τα στοιχεία για την αξία γης και το ετήσιο γεωργικό εισόδημα που έχουν καταγραφεί από μελέτες το προηγούμενο διάστημα. 
Από την πλευρά τους οι παρευρισκόμενοι ανέφεραν ότι τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα προκύψουν σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των αγροτών και στην μορφολογία των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Π.Ε. Πέλλας ώστε να μην αδικηθεί κάποιος ιδιοκτήτης ή χρήστης. 
Με παρέμβασή του ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεοδωρίδης επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει έγκαιρος προγραμματισμός διαβούλευσης, συζητήσεων και συνεννόησης με τους ενδιαφερόμενους πολίτες για να επιτευχθεί τελική συμφωνία. Όπως τόνισε ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, η Π.Ε. Πέλλας στηρίζει τις πρωτοβουλίες και τις επενδύσεις που είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.

Η ΠΕΛΛΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ

Μία ακόμη δράση υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2014 με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Συγκεκριμένα, έγινε προβολή τουριστικών προορισμών της Κεντρικής Μακεδονίας στην Αθήνα μέσω της τοποθέτησης φωτογραφιών σε κατάλληλα προστατευτικά πλαίσια, σε σταθμούς του Μετρό Αθηνών και, ταυτόχρονη, οπτικοακουστική προβολή στις οθόνες όλων των δικτύων των μέσων σταθερής τροχιάς. 
Η Π.Ε. Πέλλας «εκπροσωπείται» στη συγκεκριμένη δράση με μία εντυπωσιακή φωτογραφία υψηλής ανάλυσης στο σταθμό του Μετρό στην Πλατεία Συντάγματος η οποία απεικονίζει το Χιονοδρομικό Κέντρο του όρους Βόρας και με την προβολή της περιοχής μας μέσα από τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Αντίστοιχη δράση πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα με την τοποθέτηση φωτογραφιών σε μεγάλο μέγεθος στο τελωνείο των Ευζώνων όπου ο επισκέπτης θαυμάζει τον Αρχαιολογικό Χώρο της Πέλλας κι άλλους προορισμούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Η διαφημιστική – τουριστική καμπάνια στο Μετρό Αθηνών εντάσσεται στις επιμέρους δράσεις του Προγράμματος και αντανακλά τη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ενιαία προβολή των προορισμών των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων που θα προσελκύσουν τους επισκέπτες να δούνε από κοντά τις ομορφιές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. 
Στην προσπάθεια ανάπτυξης του δωδεκάμηνου τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας συμμετέχει ενεργά και αποφασιστικά λαμβάνοντας μέρος σε εκθέσεις εσωτερικού – εξωτερικού, οργανώνοντας θεματικά fam trips και οργανώνοντας δράσεις που στόχο έχουν να προβάλλουν τον τουρισμό σε άμεση συσχέτιση με τον πολιτισμό και την παραγωγή ποιοτικών, αγροτικών προϊόντων. 
Άλλωστε, ο τουρισμός – πολιτισμός και η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα αποτελούν τους δύο κύριους πυλώνες ανάπτυξης της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας. Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης ανέφερε ότι η Π.Ε. Πέλλας θα συνεχίσει να στηρίζει και να προωθεί δράσεις τουριστικής προβολής με επίκεντρο τα μοναδικής ομορφιάς αξιοθέατα της περιοχής, τον αξιοθαύμαστο πολιτισμό της Πέλλας και τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. 
Άλλωστε, το επόμενο χρονικό διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, μέσα από τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις τουρισμού στο εξωτερικό, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και επιταγές, θα έχει τη δυνατότητα να διαφημίσει και να προωθήσει τους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.