14 Δεκ 2013

ΕΝΤΑΞΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΕΡΓΟ

Με νέο έγγραφό του προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και μετά από τη σύμφωνη γνώμη τοπικών πολιτικών παραγόντων της Πέλλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Σχεδιασμού κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης ζητάει να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και οι δύο παρακάμψεις. 
Σε συνέχεια α) της υπ’ αριθ. Οικ.ΠΚΜ387977/10-10-2013 επιστολής του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη σχετικά με την ένταξη των έργων των παρακάμψεων Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας στο Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» , β) της συνάντησης που είχαν οι δύο άνδρες στο Υπουργείο για το συγκεκριμένο θέμα στις 11-10-2013 και γ) της νέας πρότασης ένταξης του έργου (υπ’ αριθ. 395352/9515/3-12-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ.) σε ΣΑΕ του ΥΠΟΜΕΔΙ στο Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» είχαμε, τις προηγούμενες ημέρες, την απάντηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 
Συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθ. 5740/4-12-2013 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» προτείνει την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 (Π.Δ.Ε. 2013) του Έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, τμήμα Παράκαμψη Γιαννιτσών» με προτεινόμενο προϋπολογισμό 113.000.000,00 ευρώ, με νέο ενάριθμο ως κωδικό του έργου και με προτεινόμενη πίστωση για το 2013 ποσό ύψους 1.000,00 ευρώ, λόγω του «κλεισίματος» της χρονιάς. 
Παρ’ όλα αυτά, στη συνάντηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, στο περιθώριο ημερίδας στη Θεσσαλονίκη, με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Στράτο Σιμόπουλο του εξέφρασε την απολύτως αιτιολογημένη άποψη - πρόταση της Π.Ε. Πέλλας ότι πρέπει να ενταχθούν σε χρηματοδοτικό μέσο και τα δύο έργα, της Παράκαμψης Γιαννιτσών και της Παράκαμψης Χαλκηδόνας ως ενιαίο έργο και όχι μόνο το έργο της Παράκαμψης των Γιαννιτσών. 
Του ανέφερε επίσης, ότι, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας έχει ως πρώτο έργο στην ατζέντα των έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το έργο των δύο παρακάμψεων. Άλλωστε, όπως επανειλημμένα έχει τονίσει ο κ. Θεοδωρίδης για το έργο των Παρακάμψεων Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας: 
• Υπάρχει μελετητική ωριμότητα των έργων 
• Η ένταξη σε χρηματοδοτικό μέσο και των δύο παρακάμψεων μαζί θα αποφέρει μεγαλύτερη έκπτωση στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου, συνεπώς, τα δύο έργα θα κατασκευαστούν με πολύ λιγότερα χρήματα (ίσως το ποσό να ισούται με τον προϋπολογισμό του ενός έργου εάν προκηρυχθεί μεμονωμένα) προς όφελος των ελληνικού κράτους 
• Έχουν ειδικό αναπτυξιακό και ανταποδοτικό χαρακτήρα καθώς θα επιτρέψουν τη λειτουργική μεταφορά των αγροτικών και μεταποιημένων προϊόντων της Πέλλας και κατ’ επέκταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διασυνδέοντάς την με τα Εθνικά και Διευρωπαϊκά δίκτυα συνεισφέροντας με πολύτιμο συνάλλαγμα στον προϋπολογισμό της χώρας μας. 
• Οι δύο παρακάμψεις αποτελούν ένα ενιαίο έργο και θα λύσουν σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα ασφάλειας του συγκεκριμένου οδικού τμήματος της Πέλλας και θα διευκολύνουν την πρόσβαση στην περιοχή. 
Ο κ. Σιμόπουλος από την πλευρά του, αποδέχτηκε, υιοθέτησε και συμφώνησε με την άποψη του κ. Θεοδωρίδη, τονίζοντας ότι θα υποστηρίξει την τεκμηριωμένη πρόταση του κ. Αντιπεριφερειάρχη, όπως αυτή παρουσιάζεται και μέσα από τη σχετική αλληλογραφία. Να αναφέρουμε ότι τις επόμενες ημέρες ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεοδωρίδης θα έχει νέα συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρυσοχοϊδη, ενώ θα επιδιώξει παράλληλα να συναντηθεί και με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Χατζηδάκη για να του εκθέσει την πρόταση της Π.Ε. Πέλλας και την αναγκαιότητα για την κατασκευή του έργου των δύο παρακάμψεων. 
Σε επικοινωνία, τέλος, που είχε ο κ. Θεοδωρίδης σήμερα το πρωϊ με υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διεμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση ότι η Πέλλα δεν μπορεί να αποδεχθεί και άλλη αδικία και ότι οι δύο παρακάμψεις πρέπει να ενταχθούν μαζί.